ترو اسکوار

هیچ محصولی یافت نشد.

در Rado ، ما فقط ساعتهای سرامیکی با تکنولوژی بالا را نمی شناسیم: آنها را اختراع کردیم! بار دیگر در حال افزایش نوار در مواد و ساعتهای طراح هستیم و با یک ساعت زمینی که سالهای نوری از صنعت پیش رو است به آینده باز می گردیم. میدان واقعی دارای یک کیس سرامیکی با تکنولوژی کامل و دستبند است که باعث می شود پوشیدن آن صاف ، سبک و راحت باشد ، بنابراین هر یک از نیازهای Rado را برآورده می کند. هیچ طراحی ساعت نمادین تر از یک ساعت مربع از Rado نیست.