ثبت شکایات سیستمی

    شما مشتریان عزیز میتوانید شکایات ویا انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به فروشگاه فرهنگی در فرم روبرو درج نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پیگیری نمایند.

    همچنین میتوانید بصورت حضوری با مراجعه به فروشگاه فیزیکی فرهنگی واقع در نشانی: ایران-شهرستان مشهد-محله کوچه سجادی-بولوار امام خمینی (ره)-خیابان امام خمینی 7-پلاک شماره 66-واحد فروش فروشگاه فرهنگی صدای خود را بگوش مسیولین فروشگاه برسانید.

    شماره تلفن های زیر پل ارتباطی دیگری میان مشتریان و شرکت خواهد بود