لمینت طولی

5 کالا

 • دستگاه لمینت طولی PD FM-650

  دستگاه لمینت طولی PD FM-650

  تماس بگیرید
   دستگاه پرس کارت طولی AX PD FM-650 یک لمینیتور سرد و گرم است که قابلیت لمینیت با انواع رول سرد و گرم  با دمای 160-0 درجه سانتیگراد تا ضخامت 5 میلیمتر را دارا میباشد.این دستگاه دارای 4 غلطک با قطر: 1 ، 1.5 ، 3 اینچ است که دو غلطک جهت پرس و دو غلطک دیگر برای حرارت فیلم لمینیت استفاده می شود، سرعت این لمینیتور برای انجام عملیات پرس 1.6 متر/…
 • دستگاه لمینت طولی PD FM-1100

  دستگاه لمینت طولی PD FM-1100

  تماس بگیرید
  دستگاه پرس کارت طولی مدل AX PD FM-1100 برای استفاده های مختلف لمینیت سرد و گرم است که قابلیت لمینیت با انواع رول سرد و گرم با دمای 160-0 درجه سانتیگراد تا ضخامت 5 میلیمتر را دارا می باشد.این دستگاه دارای 4 غلطک است که دو غلطک جهت پرس و دو غلطک دیگر برای حرارت فیلم لمینیت استفاده می شود، سرعت این لمینیتور برای انجام عملیات پرس 1.6 متر/ دقیقه…
 • دستگاه لمینت طولی FM-360

  دستگاه لمینت طولی FM-360

  تماس بگیرید
   دستگاه پرس کارت طولی AX PD FM-360 برای استفاده های مختلف لمینیت سرد و گرم است که قابلیت لمینیت با انواع رول سرد و گرم  با دمای 160-0 درجه سانتیگراد تا ضخامت 5 میلیمتر را دارا می باشد.این دستگاه دارای 4 غلطک است که دو غلطک جهت پرس و دو غلطک دیگر برای حرارت فیلم لمینیت استفاده می شود، سرعت این لمینیتور برای انجام عملیات پرس 1.6 متر/ دقیقه میباشد.این دستگاه…
 • دستگاه لمینت طولی FM-650

  دستگاه لمینت طولی FM-650

  تماس بگیرید
  دستگاه پرس کارت طولی AX PD FM-650 یک لمینیتور سرد و گرم است که قابلیت لمینیت با انواع رول سرد و گرم  با دمای 160-0 درجه سانتیگراد تا ضخامت 5 میلیمتر را دارا میباشد.این دستگاه دارای 4 غلطک با قطر: 1 ، 1.5 ، 3 اینچ است که دو غلطک جهت پرس و دو غلطک دیگر برای حرارت فیلم لمینیت استفاده می شود، سرعت این لمینیتور برای انجام عملیات پرس 1.6 متر/…
 • دستگاه لمینت طولی FM-1100

  دستگاه لمینت طولی FM-1100

  تماس بگیرید
  دستگاه لمینیتور طولی FM1100 با کیفیت و قیمت مناسب جهت دفاتر فنی و چاپ دیجیتال گزینه بسیار خوبی می باشد. این دستگاه، لمینیتور سرد و گرم بوده و تمام احتیاجات یک دفتر را تامین می کند. حداکثر عرض دهانه دستگاه یا مدیای ورودی 1050 میلیمتر معادل با 105 سانتی متر می باشد. این دستگاه با حداقل سرعت 0.5 متر در دقیقه و با حداکثر سرعت 2.4 متر در دقیقه دارای…