پرفراژ و خط تا برقی


تماس بگیرید

نقد و بررسی : پرفراژ و خط تا برقی

دارای تیغه پرفراژ و تیغه خط تا

دهانه ورودی: ۴۶۰ میلی متر

تغذیه کاغذ به صورت دستی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پرفراژ و خط تا برقی”