گوشه گردکن دستی | دایکات دستی

گوشه گردکن دستی | دایکات دستی


مناسب جهت گرد کردن گوشه های پلاستیکی طلق های پرس

دارای قالب های برش با شعاع ۶ و ۱۰ میلی متر

بیشترین ضخامت برش : ۳۰ میلی متر