پرفراژ و خط تا دستی

پرفراژ و خط تا دستی


ظرفیت : ۵ برگ

سایز : A3

دارای عرض : ۳۵۰ میلی متر و ۴۸۰ میلی متر