دستگاه فتوکپی توشیبا 555 e-Studio
دستگاه فتوکپی توشیبا 555 e-Studio
دستگاه فتوکپی توشیبا 555 e-Studio
دستگاه فتوکپی توشیبا 555 e-Studio
دستگاه فتوکپی توشیبا 555 e-Studio
دستگاه فتوکپی توشیبا 555 e-Studio
دستگاه فتوکپی توشیبا 555 e-Studio
دستگاه فتوکپی توشیبا 555 e-Studio

دستگاه فتوکپی توشیبا 555 e-Studio


دستگاه فتوکپی و پرینتر قدرتمند توشیبا مدل e-studio 555 در کلاس دستگاه های سرعت بالای این شرکت قرار دارد. ماموریت این دستگاه قدرتمند ، کار در محیط هایی ست که مقدار تکثیر زیاد است و استقامت و توان و سرعت بالا مدنظر می باشد.